Skip to main content

Ralf Reutelingsperger

Ralf Reutelingsperger

Functies:
  • Fysiotherapeut
  • Arbeidsfysiotherapeut
  • Fysio Fitness Begeleider

Specialisaties:

Ik ben aangesloten bij:
  • Claudicationet
  • ArtroseZorgnet
  • ArtritisZorgnet
  • FibromyalgieZorgnet

Als algemeen fysiotherapeut vind ik het prettig om veel verschillende klachten en mensen te behandelen. Specialisaties ervaar ik als een leuke afwisseling. 

Een van mijn specialisaties is de arbeidsfysiotherapie. In deze context ben ik bezig met het in balans brengen en houden van werk en privésituatie om zo verzuim te verhelpen of te voorkomen. Het werk van de arbeidsfysiotherapeut beperkt zich niet tot de individuele behandeling, maar houdt ook in specifieke training om de arbeid te ondersteunen, het bekijken en evalueren van een werkplek, en het verzorgen van cursussen gericht op de preventie.

Daarnaast werk ik met mensen die lijden aan perifeer arterieel vaatlijden (claudicatio intermittens, etalagebenen). Deze therapie bestaat voor een groot gedeelte uit looptherapie op de loopband, ondersteund door andere oefenvormen. Momenteel ben ik mij aan het verdiepen in de behandeling van mensen met reumatische klachten.