Skip to main content

Arbeidsfysiotherapie

Arbeids-fysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie richt zich op klachten die ontstaan zijn door de werkzaamheden van een werknemer. Deze klachten zijn zo heftig dat iemand zijn werk al niet meer kan uitvoeren of dat de kans hierop groot is. Voorbeelden van dit soort klachten zijn rugklachten door verkeerd tillen, nek- en schouderklachten veroorzaakt door lang achter een beeldscherm te werken of pijn en vermoeidheid door zwaar lichamelijk werk.   
Samen met de cliënt werkt de fysiotherapeut aan een verantwoorde terugkeer op de werkvloer of probeert de fysiotherapeut te voorkomen dat een werknemer thuis komt te zitten. Om dit te bereiken kijkt de fysiotherapeut uitgebreid naar de werkzaamheden die de cliënt uit voert, de werkhouding en de werkplek van de cliënt. Hiernaast kan het behandeltraject bestaan uit:

  • Analyse van het gezondheidsprobleem
  • Instructietraining op de werkvloer
  • Individueel werkplekbezoek
  • Re-integratie programma’s en belastbaarheidstraining
  • Begeleiding van individuele werknemers tijdens re-integratietrajecten
  • Schriftelijke rapportage naar werkgever of bedrijfsarts, indien gewenst.

Een arbeidsfysiotherapeut kan individuele personen behandelen, maar ook bijvoorbeeld de hele afdeling. De therapeut kan in deze gevallen maatregelen nemen en contact opnemen met leidinggevenden om een structureel plan op te zetten.

Therapeuten

Ralf Reutelingsperger