Skip to main content

Geriatriefysiotherapie

Geriatrie-fysiotherapie

Geriatriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie is gericht op het behandelen van mensen met ouderdomsziekten. De geriatriefysiotherapeut heeft brede kennis en deskundigheid op het gebied van de behandeling van ouderen. De behandeling is zowel gericht op het voorkomen van conditie- en krachtvermindering als op het verminderen van klachten bij dagelijkse bewegingen.
De geriatriefysiotherapeut kan dus ook jongere cliënten behandelen die moeite hebben met bewegen, bijvoorbeeld door de ziekte van Parkinson.

Samen met de cliënt stelt de fysiotherapeut een oefenprogramma op, gebaseerd op de klachten en behoeften van de cliënt. In dit persoonlijke oefenprogramma is er aandacht voor het lopen, traplopen, opstaan, in en uit bed komen of oefeningen om het evenwicht, de spierkracht of conditie te verbeteren. Naast het oefenprogramma adviseert de fysiotherapeut de gezinsleden en eventuele mantelzorgers. In veel gevallen vindt de behandeling aan huis plaats.

Therapeuten

Rudi Thiesen

Dorien Sluijter