Skip to main content

Dorien Sluijter

Dorien Sluijter

Functies:
  • Fysiotherapeut
  • Geriatriefysiotherapeut

Specialisaties:

Ik ben aangesloten bij:
  • Parkinsonnet

Na mijn afstuderen in 1999 ben ik bij fysioHelden gaan werken. In de periode daarna heb ik verschillende cursussen gevolgd op het gebied van bekkenbodemtherapie, onder andere op het gebied van incontinentie, verzakkingsklachten en seksuele problematiek bij vrouwen. Daarnaast heb ik mij middels scholing verdiept in bekkenfysiotherapie bij bekken- en lage rugklachten met name rond de zwangerschap en op het gebied van het geven van ontspanningsoefeningen.

In 2010 heb ik de opleiding geriatriefysiotherapie (fysiotherapie bij ouderen) afgerond. In de opleiding heb ik de verschillende geriatrische ziektebeelden en de fysiotherapeutische behandeling hiervan leren kennen. Het doel van de therapie is meestal gericht op het zo zelfredzaam mogelijk ouder worden en het verminderen van het risico op vallen. Dit houdt vaak training van kracht, conditie en balans in, maar ook het oefenen van verschillende vaardigheden zoals traplopen of het verbeteren van gebruik van de armen en handen.

Vaak wordt ook in de thuissituatie geoefend en bekeken of er misschien aanpassingen nodig zijn. Ik vind het daarbij prettig om indien nodig hierbij contact te maken met de mantelzorger(s) en eventueel aanvullende hulpverleners om zo samen tot de beste begeleiding te kunnen komen.