Skip to main content

Netwerken

Alle netwerken zijn gericht op een multidisciplinaire samenwerking. Er wordt bij deelname aan een netwerk gerichte scholing van de deelnemende fysiotherapeuten verwacht. Zonder deze scholing is deelname niet mogelijk.
Dit houdt voor cliënten in dat zij verzekerd zijn van goede, zo niet de beste zorg voor hun gezondheidsprobleem. Door de samenwerking zijn de lijntjes tussen bv. behandelend arts en fysiotherapeut erg kort. Wij werken samen met of zijn aangesloten bij de volgende netwerken.
Parkinsonnet
Landelijk netwerk van zorgverleners (o.a. fysiotherapeuten en artsen) die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson.
Chronisch ZorgNet
Landelijk netwerk dat continu werkt aan het verbeteren van de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen zoals perifeer arterieel vaatlijden, COPD, astma en hartaandoeningen.
SNZON
Netwerk van fysiotherapeuten gespecialiseerd in klachten en aandoeningen van de schouder. Dit houdt in een goede samenwerking met de schouderspecialisten van VieCuri  en ViaSana.
RNZON
Netwerk van fysiotherapeuten gespecialiseerd in de behandeling van mensen met klachten en aandoeningen van de wervelkolom.
Duizeligheidnet
Fysio- en oefentherapeuten die scholing hebben gevolgd bij het Kenniscentrum Duizeligheid.
FyNeOn
Netwerk van fysiotherapeuten, gespecialiseerd in de oncologie, die samen streven naar kwalitatief hoogwaardige zorg voor mensen met een oncologische aandoening in alle fasen van deze ziekte.
Knie-netwerk
Regionaal netwerk van orthopeden en fysiotherapeuten in eerste instantie opgezet m.b.t. het behandelen van de voorste kruisband van de knie In de praktijk blijkt het een samenwerking te worden rond allerlei problematieken rond de knie.
Kinder Bewegings Centrum (KBC)
Regionaal samenwerkingsverband van verschillende disciplines rondom het kind.